Sny jsou plnohodnotným světem
Martina Ryšková

http://www.mfantasy.cz/2015/12/jana-richterova-zahrada-3-navrat-recenze/

Snová realita se konečně dostává ke svému slovu a můžete si být jistí, že se nejedná o krátkou část, kterou jen tak přejdete. Sny už v Návratu nejsou pouhým náhledem nebo ochutnávkou, jako tomu bylo ve Sféře a částečně i Lovci, stávají se plnohodnotným světem, jenž zasluhuje čtenářovu plnou pozornost, kterou také dostane. Pokud jste měli ještě i po druhém díle pochybnosti o tom, zda se jedná v tomto případě o autorčino pohrávání s psychikou čtenáře, v Návratu vás obdobné myšlenky zcela jistě přejdou. Tajemný les totiž pomalu odkrývá svá nemalá tajemství, pouští nás hlouběji do svého středu – ačkoliv si stále bedlivě hlídá své jádro. Je velkou záhadou, ale již i my čtenáři víme, že jeho existence není smyšlená. Dotýká se celé naší skupinky přátel, i když každého úplně jiným způsobem.

 

Kde je ta ryba?
Kočka ji snědla.
Kde je ta kočka.
V lesy zaběhla.
Kde jsou ty lesy?
Na prach shořely.

 

Zatímco znovuzrozený Johan přichází o svou pozici Lovce a snaží se zůstat naživu, Tomáš získává zcela jiné a záhadné postavení, jehož důležitost si zatím nikdo plně neuvědomuje – ani on sám. Mara létá na průzkumné výlety s Krummem a objevuje se v ní poněkud temnější stránka, Nikolaj divoce bojuje se svou přirozeností a Julie se ukazuje být důležitější postavou, než se na první pohled zdálo. Michal se potýká s doposud nepoznanými city a Anna má před sebou těžké rozhodnutí – srdce nebo rozum?

Celá naše zahradnická skupinka, jejímž středobodem je právě Michal Zahradník, o sobě v Návratu postupně zjišťuje doposud neznámé podrobnosti. Potřeba soukromí se totiž ve třetím díle odsouvá do pozadí, nyní je důležitější udržet své blízké v bezpečí a hlavně naživu!

Jana Richterová ve svém románu přitvrzuje. Po klidnější a jemně melancholické Sféře přišel svižnější a drsnější Lovec, na kterého navázal ještě odvážnější Návrat, ve kterém se autorka nebojí použít dramatičtější situace, kde jde o holý život a možná i duši. V určitých chvílích její příběh připomínal atmosféru severských detektivek – byl drsnější a mrazivější.

I nyní můžeme na textu vidět, že autorka je inteligentní žena a umí své získané vědomosti využít při naraci příběhu. Trochu mi v tom připomíná Ernesta Hemingwaye a jeho novelu Stařec a moře. Nebo také díla Franze Kafky a Edgara A. Poea, kteří do svých příběhu vkládali mnohem více, než se běžným čtenářům povedlo při prvním setkání s knihou analyzovat. Každé další navštívení naší Zahrady totiž ukáže něco nového, čeho si čtenář poprvé nevšiml.

Třetí díl mi spíše než plný návratů přišel plný změn. Dochází k výrazné proměně jednotlivých charakterů postav, která je nenucená a přichází plynule jako lesní pramen do větší údolní říčky. Je stahován přirozeností daných situací. Jak se s těmito změnami vypořádali naši hrdinové? Každý po svém.

 

Hou, hou, hou,
stojí měsíc nad vodou!
– Jaroslav Kvapil, Rusalka

 

Návrat v sobě nese detailní psychologický náhled do vnitřního světa postav. Jsou rozebírány jejich soukromé spory, které vedou se svou vlastní osobou a také vzájemné vztahy ve skupině. Citliví čtenáři tento podrobný vhled zajisté ocení, jelikož jim přiblíží další stránky osobnosti hrdinů Zahrady, ale naopak některým může přijít jeho častá přítomnost poněkud nadbytečná.

Psychoterapeutický výcvik Jany Richterové je na jejím díle znatelný. V průběhu čtení jste vlákaní do světa, který chcete prozkoumat hlouběji, potřebujete vědět více a autorka vám dává jen náznaky, které si můžete vyložit dle vlastní fantazie. Každý z čtenářů si najde v Zahradě kousek svého života. Příběh je totiž uvěřitelný, nejedná se pouze o snovou realitu, řeší se běžné problémy docela obyčejných lidí – vztahy z rozumu, konflikty názorů mezi generacemi, rozpory v náboženském vyznání nebo třeba také pracovní život.

Třetí díl byl opět čtivé dílo, které s sebou přineslo žádané odpovědi, ale také další otázky, které ještě čekají na objasnění. Zanechal ve mně množství dojmů, které je obtížné shrnout do pár řádků. Zahrada není totiž pouhým výpravným příběhem, jedná se o komplexní dílo a získané dojmy dozrávají ještě měsíce po dočtení poslední stránky.